Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#71287

Skenande underskottet

Hej, flertalet undersökningar visar att administrationen vuxit med bortåt 50% senaste 15 åren/ medan ’fotfolket’ stått i det närmaste stilla. ÄNDÅ drar Ni inte ner på Admin o dyra organisationer, tex Länskllinik- org som lär kosta ca 60 miljoner årligen för cheferna! Hur tänker ni? VILL ni inte angripa huvudorsaken t underskotten? Har ni en baktanke med att fortsatt låta dyra chefer samt stafetter ruinera vården?

av Perra
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#71288

Svar: Skenande underskottet

Hej!

Ursäkta sent svar men din fråga "försvann" under semesterperioden.

Antalet årsmedarbetare i administrativa befattningar har mycket riktigt ökat vid en jämförelse från 2008 och framåt och det är framför allt inom gruppen handläggare som ökningen skett. Handläggare är en bred grupp och omfattar inte sällan akademiskt utbildade personer vilket innebär att uppgifterna är kvalificerade. Vårdutvecklare/Verksamhetsutvecklare har anställts för att stödja och utveckla verksamheterna.
RVN har genomfört ett par större förändringar som haft dramatisk påverkan på framför allt de medicinska sekreterarna som 2015 reducerades rejält för att idag vara tillbaka på samma nivåer som tidigare.
I dagens moderna arbete ingår administration eller administrativa uppgifter i olika mängd oavsett typer av befattning. Inom vården ökar kraven på dokumentation både internt men även från myndigheter, ärendehantering, ekonomisk och annan administrativ uppföljning, lagstiftad administration förekommer i hög grad. En chef betecknas INTE som administratör, dock är den administrativa bördan för chef omfattande, framför allt första linjens chefer. I uppgiften som chef ingår dels ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Samtliga delar innebär en mängd administrativa uppgifter vilket innebär att vi i dag har chefer som har en mycket ansträngd vardag. En kartläggning av offentlig verksamhet som gjorts av Sund Arbetsliv visar att man ägnar i snitt 60% av sin arbetstid åt administration, torde vara liknande i RVN.
Jag antar att reduceringarna en gång i tiden skedde för att kvalificerade datasystem skulle ta över varför administrativa uppgifter istället lades på medarbetare och chefer i linjen. Den konsekvens vi ser i dag är chefer som har en mycket besvärlig vardag, framför allt första linjens chefer. En otillgänglig chef får omedelbara konsekvenser för medarbetarnas förutsättningar och trygghet i arbetet. Vårdanalys har beskrivit detta i sina slutsatser, Visa vägen i vården s 75. I ett läge med stora svårigheter att kompetensförsörja kan det t o m vara en idé att vårdens personal så långt möjligt kan ägna sig åt det man är utbildad till och att den administration som ingår i detta uppdrag t ex dokumentation i journaler ändå görs av stödjande personal

Frågan besvarad av