Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#71422

Vård Äldreomsorg

Hej!
Som många varnat för börjar vi åter få ökat antal smittade i Sverige. Mycket oroande signaler finns om att sjukvården än en gång kommer sättas under massiv press. Kanske till och med så att principer för vem som ska få hjälp åter börjar sneglas på.
Speciellt gäller detta boende inom äldreomsorgen där media i många fall visat helt blivit utan vård under första puckeln. När sjukdomen sedan gått för långt har palliativ vård med morfin satts in. Vart den vägen leder känner vi nog alla till. Ibland har beslutet fattats av läkare som inte ens träffat sin patient. Information från IVO.
Så när vi nu sitter med facit på hand undrar jag över vilka förändringar region x gjort för att säkra vård för alla äldre inom hemtjänst eller särskilt boende?
Förändringar kan ju både vara personalmässiga, rutinmässiga utbildningsmässiga, kommunikationsmässiga och kanske framförallt utrustning/medicinmässigt. Ex mätare för syrehalt, syrgas, näring, antibiotika. Kan jag känna mig trygg i att äldre som blir sjuka inom omsorgen får vård?
Med vänlig hälsning

av Birgith Kalm Sahlin
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#71423

Svar: Vård Äldreomsorg

Hej Birgith,
tack för din fråga.
Som förtroendevald är jag inte direkt inblandad i vårdens organisation eller deras arbetssätt. Vi förtroendevalda har fått veckovisa uppdateringar om de bedömningar man gjort från verksamheterna och har också varit redo att fatta beslut om det hade behövts.

Region Västernorrland ställde i mars om vården för att skapa plats för patienter med covid 19, både för vård på sjukhusavdelning samt för ett utökat antal IVA platser. Smittspridningen skedde både något senare och något långsammare i Västernorrland än i vissa andra regioner, vilket skapade möjligheter att ta till sig av andras erfarenheter.
Förändringarna som gjordes ledde till att verksamheterna i Region Västernorrland hela tiden under pandemin haft kapacitet kvar. Patienter har fått den vård som de behövt. Detta oavsett ålder, boendeform eller annat
Vilken vård som ska ges är ett beslut som grundar sig i en medicinsk bedömning, och beslut om vården fattas i samråd med patienten och, i de fall där det behövs, med anhöriga.

Avseende syrgasbehandling har jag fått information från regionens chefläkare att riktlinjen är att denna behandling ges på sjukhus. Påbörjad syrgasbehandling kan vid vissa sjukdomar ges även i öppenvård, som en uppföljning och i fortsatt behandling. Bedömer läkaren att en patient med misstänkt covid 19 infektion bör ha syrgasbehandling ska alltså patienten skickas till sjukhus. Det gäller även andra behandlingar som kan vara aktuella, och som inte ges i öppenvård. Denna hållning delas av en majoritet av Sveriges regioner.

Vården av äldre i samband med pandemin är nu under granskning och Region Västernorrland välkomnar att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gör en grundlig utredning av detta.

Vänlig hälsning
Glenn Nordlund

Frågan besvarad av