Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#71920

Tandsköterskor

Hej! Hur kommer det sig att tandsköterskeyrket ligger i underkant av lönen? Varför uppskattas inte åren samt erfarenheten inom yrket. Idag går nyutbildade in på mer eller lika som anställda som arbetat några år. Varför finns det inget jourtillägg för oss som jobbar helger 1177 jour, då tandläkarna har ett fast tillägg på 600:-? Många är missnöjda över att vara en bortglömd kategori och vi väntar fortfarande på löneförhöjningen som skulle vara färdig i april-20. Lönen på drygt 23000:- är underbetalt. Vad kan ni göra för oss?

av S
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#71921

Svar: Tandsköterskor

Hej S,
Jag vill börja med att säga att lönesättningen görs av verksamheterna, på politisk nivå fattar vi beslut om budgetramar och lönepolicy/strategi. Men vi får självklart information om lönebilden i verksamheterna, som ett underlag för våra beslut.

Region Västernorrland har ungefär 170 tandsköterskor anställda, enligt senaste lönekartläggningen som jag har tagit del av. Av gruppen är 99 procent kvinnor. Det är också en grupp med i snitt lång anställningstid, och då också självklart mycket erfarenhet.

Lönespridningen är stor, mellan 22000 kr och 33500 kr per månad, men medellönen på knappa 26 000 kr är lägre än medianlönen, vilket tyder på att det finns en större grupp i de lägre lönenivåerna.

När lönekartläggningen nu är gjord har vissa yrkesgrupper identifierats som man kommer gå vidare och göra fördjupande analyser av. Tandskötare hör till de grupper som omfattas av detta fördjupade arbete.

Bland de grupper som prioriterats i löneöversynen 2019 återfinns tandskötare, och de är också med som prioriterad grupp 2020. Det är en konkret bevis på att yrkesgruppen är uppskattad och att erfarenheten i gruppen har uppmärksammats. Jag hoppas att det ska leda till att tandsköterskor i Västernorrland får en bättre nivå lönemässigt.

Vänliga hälsningar
Elina Backlund Arab

Frågan besvarad av