Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#78000

Medborgardialog

Hej!
För drygt ett år sedan genomförde RVN en medborgardialog på flera orter i länet angående God och Nära Vård. Vi medborgare fick ge synpunkter på vad vi tycker är God och Nära Vård.
Dessa synpunkter skulle sammanställas och redovisas.
Fortfarande har jag inte läst eller hört något om detta.
Vet du något eller har det runnit ut i sanden?

av Katarina
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#78001

Svar: Medborgardialog

Hej Katarina,

Dialogerna sammanställdes och delades till alla som anmälde intresse och lämnade sin e-postadress. Synpunkterna har varit vägledande i arbetet med målbilden för God och nära vård 2030. Här kan du läsa mer om arbetet med nära vård:
https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/projekt-och-samverkan/god-och-nara-vard-i-vasternorrland/

I samband med din fråga upptäckte förvaltningen att sammanställningen inte fanns lätt tillgänglig på sidan om målbilden för God och nära vård, vilket nu har åtgärdats. Sammanställningen finns att läsa här
https://www.rvn.se/contentassets/aa69af7c05bb45d0a1e76ffd4accdc8f/sammanstallning-av-inkomna-synpunkter-dialog---nara-vard-2020-3.pdf

Jag var med på dialogerna och uppskattade att få ta del av så många kloka och engagerade synpunkter. Tyvärr har pandemin gjort att samma sorts dialog inte kunnat återupprepats ännu, men vi hoppas kunna använda samma arbetssätt även i framtiden.

Vänlig hälsning,
Elina Backlund Arab

Frågan besvarad av