Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#78212

Framföra vattenskoter.

Jag har en fråga som gäller vattenskoter.
Har under den senaste tiden sett hur det körs vattenskotrar i Selångersån i Sundsvall. De kör ända upp till Selångersjön.
De kör med höga farter dessutom i ån. Detta kan ju skada djurlivet i ån.
Får man köra vattenskoter i Selångersån?

av Börje Sidén
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#78213

Svar: Framföra vattenskoter.

Hej Börje,
Frågor om vattenskoter hör inte till Region Västernorrlands uppdrag.

•Länsstyrelserna ges i 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen vissa möjligheter att genom föreskrifter reglera färd på vatten med olika farkoster.

•Polisen och kustbevakningen kan utöva tillsyn över reglerna i sjötrafiklagstiftningen. Detta följer bland annat av 20 kap 3§ sjölagen.

•Kommuner kan tillämpa miljöbalkens bestämmelser om bland annat buller, vilka kan aktualiseras i vissa fall.

Du får söka kontakt med någon av dessa myndigheter för att få svar på dina frågor.

Med Vänliga Hälsningar
Hans Backlund

Frågan besvarad av