#78888

Transporter utsläpp

Hej!
Läser att ni sänkt regionens utsläpp när det gäller tjänsteresor vilket så klart är mycket positivt.
Önskar fakta kring hur många mil och därmed utsläpp som patientresor ökat år från år (ambulans, bårbilar, sjukresor med taxi etc) sedan 2015-2020.
Hur stor är utsläppsökningen?
När vården flyttas till ett sjukhus till ett annat (förlossning, akutoperationer, planerade operationer mm) finns den kostnadsökningen med i risk/konsekvens? Finns utsläppsökningen med?
Tack för svar!

av Kerstin Brandelius
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#78889

Svar: Transporter utsläpp

Hej,
Tack för din fråga. Vi har i dagsläget ingen möjlighet att ta fram den statistik du efterfrågar. Efter semestrarna kommer frågan att tas upp vid den enhet som arbetar med resor på Regional utveckling för att se om vi framgent kan redovisa de uppgifter du efterfrågar. Så snart jag har ett svar återkommer jag till dig.

Frågan besvarad av

Tillbaka till toppen