Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#80071

Respiratorvård i Västernorrlands region

Har professionen varit medverkande i beslutet att ta bort respiratorvård i Sollefteå sjukhus eller är det bara politikerna som har bestämt detta utan att tänka konsekvenserna av detta utan att informera invånarna hur man har organiserat vården av andningssvårigheter och i värsta fall andningsstopp för patienter i Sollefteå och Kramfors kommuner. De är mycket akuta tillstånd som måste avhjälpas omgående. När har ni planerat att ha en allmän informationsmöte om dessa frågor? Vi har väl demokrati i Västernorrland? Jag önskar ett svar om dessa frågor av Lena Asplund och Glenn Nordqvist som har detta ansvarsområde speciellt. Hälsning Pirkko Käkelä-Hellman, Långsele

av Pirkko Käkelä-Hellma
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#80072

Svar: Respiratorvård i Västernorrlands region

Hej Pirkko
Tack för din fråga.
Det kommer även i fortsättningen finnas möjlighet att akut vårda individer med andningssvårigheter i Sollefteå. Skillnaden blir att en viss behandlingsform, en långvarig invasiv respiratorbehandling, inte längre erbjuds. Varje år får över 200 individer vård på sjukhuset i Sollefteå för andningsproblem, då med icke invasiv vård eller med kortare respiratorvård och denna vård fortsätter precis som innan. Långvarig invasiv respiratorbehandling används enbart på sövda patienter som då också kräver tillsyn kontinuerligt, i stort sett varje minut. Idag används också icke invasiva andningsstöd som mask och högflödesgrimma när en person har andningssvårigheter. Det här är frågor där Region Västernorrland har stor kompetens vid alla tre sjukhus men för att erbjuda en både god och kostnadseffektiv vård har professionen lämnat detta förslag som nu också är beslutat av regionfullmäktige.

Med Vänlig Hälsning
Lena Asplund

Frågan besvarad av