Ställ en fråga

Din fråga

Ange en rubrik som kort beskriver din fråga (vid följdfråga anges ingen rubrik). Har du frågor som rör flera områden, till exempel sjukhusvård och kollektivtrafik, skickar du dessa som två separata frågor.

Mottagare

Du kan välja mottagare utifrån vilken partipolitisk tillhörighet de har.

 • Ingeborg Wiksten (L)

  Ordförande Vårdvalsutskottet (L)

 • Anna Strandh Proos (M)

  Gruppledare för Moderaterna

 • Glenn Nordlund (S)

  Ordförande Regionstyrelsen (S)

 • Hans Backlund (S)

  Ordförande i Nämnden för hållbar utveckling (S)

 • Sara Nylund (S)

  Ordförande Regionalt utvecklingsutskott (S)

 • Elina Backlund Arab (S)

  1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Roger Byström (C)

  Gruppledare (C)

 • Mona Hammarstedt (KD)

  Gruppledare (KD)

 • Mats Hellhoff (SD)

  Gruppledare (SD)

 • Mattias Rösberg (SJVP)

  Gruppledare (Sjvp)

 • Pia Lundin (SJVP)

  2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Robert Thunfors (SJVP)

  Gruppledare (Sjvp)

 • Nina Orefjärd (V)

  Gruppledare (V)


Tillbaka till toppen