Ställ en fråga

Din fråga

Ange en rubrik som kort beskriver din fråga (vid följdfråga anges ingen rubrik). Har du frågor som rör flera områden, till exempel sjukhusvård och kollektivtrafik, skickar du dessa som två separata frågor.

Mottagare

Du kan välja mottagare utifrån vilken partipolitisk tillhörighet de har.

  • Anna Strandh Proos (M)

    Gruppledare för Moderaterna


Tillbaka till toppen