Den politiska medborgarpanelen

I Regionen Västernorrland finns en politisk medborgarpanel som består av en ledamot från varje parti i regionenfullmäktige och ytterligare en ledamot från det största partiet, totalt nio ledamöter.

Den politiska Medborgarpanelen har till särskilt uppdrag att bevaka medborgarnas behov av och synpunkter på Region Västernorrlands tjänster.

Medborgarpanelen samverkar med regionens samrådsgrupper "HälsoSamY" och "Länspensionärsrådet".

Den politska Medborgarpanelen ska också vara pådrivare i det långsiktiga förändringsarbetet genom att utveckla former för att fånga upp medborgarnas behov och föra in dem i den politiska processen.

Politisk organisation - förtroendemannaregister 


Tillbaka till toppen