Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Medborgarundersökning 2 – Upplevelsen av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben

Vad tycker du om hälso- och sjukvårdens tjänster på webben? Det var fokus i den andra medborgarundersökningen där svarsfrekvensen var 74 procent. Resultatet visar att upplevelsen av tjänsterna överlag är positiv och att många vill kunna läsa sin journal på webben i framtiden.

Så här ser resultatet ut i korthet:

  • 119 av 160 anmälda västernorrlänningar, har svarat på undersökningen.
  • Av de som besvarat undersökningen är 61 procent kvinnor och 39 procent män.
  • Alla länets sju kommuner finns representerade bland de som svarat.
  • 30 till 40 procent av de som svarat har använt sig av 1177 Vårdguiden på telefon, 1177 Vårdguiden på webben och/eller Mina vårdkontakter det senaste året.
  • Bara 2 procent har använt sig av ungdomsmottagningen på nätet, UMO.se.
  • De flesta upplevde att de fick den hjälp och information som de sökte när de använde någon av tjänsterna.
  • 73 procent av de som svarat vill kunna läsa sin egen journal på nätet.
  • De flesta respondenter upplevde att de i framtiden skulle ha störst nytta av att kunna följa sin remiss, se sina provsvar och sina vaccinationer på webben.
  • Respondenterna var mer tveksamma eller hade ingen uppfattning om de mer specifika tjänsterna på webben, KBT-behandling via nätet och stöd för sin hälsoplan, som kan komma i framtiden.
  • De områden som flest respondenter vill diskutera i medborgarpanelen i framtiden är kvaliteten i vården och tillgänglighet och väntetider.

Läs hela rapporten (pdf)

Resultatet från medborgarundersökningen kommer att spridas till regionens politiska medborgarpanel, landstingsfullmäktiges presidium, dvs. ordförande och två vice ordföranden, samt de politiska nämnderna. Rapporten kommer även att presenteras för berörda tjänstemän.

Vill du också tycka till?

Vill du också ha chans att tycka till i frågor som rör regionens verksamhet? Anmäl dig till Medborgarpanelen. Allt som krävs är att du bor i Västernorrland, är 15 år eller äldre och har en e-postadress.

Anmäl dig till Medborgarpanelen