Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 13 november 2020

2020-11-18 15:31

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3356-1
Rubrik: Bestridande av faktura 9032389607

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN1367-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, kvinnokliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN954-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1187-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, urologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3010-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2959-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Ramsele

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN816-10
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1346-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2954-2
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN503-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, Hälsocentralen Centrum

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN478-8
Rubrik: Beslut vid enskildas klagomål, Kirurgkliniken Sundsvall och Akutmottagningen Örnsköldsvik samt Nylands Hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2128-4
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om kompletterande handlingar, psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3350-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3351-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutkliniken Sollefteå

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS11649-1
Rubrik: Bestridande av faktura 9031270508

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förvaltningsrätten i Härnösand
DiarieNr: 20RS6949-12
Rubrik: Dom i mål nr 3004-20, överprövning av upphandling Bilbokningar 2020, sökande Innova XSE AB

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: AMCCT AB
DiarieNr: 20NHU659-2
Rubrik: Information om alternativ utbyggnad av det svenska järnvägsnätet, bilagan ”Vi revolutionerar nästa generation järnvägar ”

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: AMCCT AB
DiarieNr: 20NHU659-1
Rubrik: Följebrev till information om alternativ utbyggnad av det svenska järnvägsnätet