Fredagen den 28 april 2023

2023-05-02 14:42

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Timrå kommun
DiarieNr: 22RUN153-14
Rubrik: Beslut Filmfond Västernorrland, Timrå kommun

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Härnösands kommun
DiarieNr: 22RUN153-15
Rubrik: Beslut Filmfond Västernorrland, Härnösands kommun

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun
DiarieNr: 22RUN153-16
Rubrik: Beslut Filmfond Västernorrland, Örnsköldsviks kommun

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23RUN362-1
Rubrik: Information om skriften På gång inom EU våren 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 22HSN1531-3
Rubrik: Återrapportering av förbrukade medel gällande statsbidraget Elektronisk kommunikation 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23HSN2043-1
Rubrik: Begäran om händelserapport flör utryckningsfordon regn KSR81H i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Kramfors, ärendenummer 9281899:2 0101-TATK-92718/23 Inklusive svar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2039-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019542

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2040-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019515

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN829-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, geriatrik Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1383-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2044-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2044-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2044-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2044-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN2035-1
Rubrik: Referensgruppsmöte årliga dialoger 2023-06-01 Regeringsuppdrag - Uppföljning & dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet


Tillbaka till toppen