Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 1 oktober 2021

2021-10-05 14:15

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Riksarkivet
DiarieNr: 21RS11129-8
Rubrik: Konsekvensutredning, Remiss - FormatE, Riksarkivets förslag till föreskrifter och allmänna råd om tekniska och arkivrättsliga krav för elektroniska handlingar (TeK och ArK)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Riksarkivet
DiarieNr: 21RS11129-7
Rubrik: Författarkommentarer till remiss, Författningsförslag till föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar (TeK)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Riksarkivet
DiarieNr: 21RS11129-6
Rubrik: Remiss, Författningsförslag till föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid framställning av allmänna handlingar (ArK)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Riksarkivet
DiarieNr: 21RS11129-5
Rubrik: Remiss, Författningsförslag till föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar (TeK)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Riksarkivet
DiarieNr: 21RS11129-4
Rubrik: Läsinstruktioner, Remiss - FormatE, Riksarkivets förslag till föreskrifter och allmänna råd om tekniska och arkivrättsliga krav för elektroniska handlingar (TeK och ArK)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Riksarkivet
DiarieNr: 21RS11129-2
Rubrik: Missiv, Remiss - FormatE, Riksarkivets förslag till föreskrifter och allmänna råd om tekniska och arkivrättsliga krav för elektroniska handlingar (TeK och ArK)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Riksarkivet
DiarieNr: 21RS11129-3
Rubrik: Förteckning remissinstanser - FormatE, Riksarkivets förslag till föreskrifter och allmänna råd om tekniska och arkivrättsliga krav för elektroniska handlingar (TeK och ArK)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Riksarkivet
DiarieNr: 21RS11129-1
Rubrik: Följebrev, Remiss - FormatE, Riksarkivets förslag till föreskrifter och allmänna råd om tekniska och arkivrättsliga krav för elektroniska handlingar (TeK och ArK)