Fredagen den 10 juni 2022

2022-06-17 09:26

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 22RS7106-2
Rubrik: Beslut om förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 22RS7106-1
Rubrik: Följebrev, Beslut om förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kunskapsstyrning Vård - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 22RS7091-2
Rubrik: Förbundsstyrelsens beslut om rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 22RS7091-1
Rubrik: Följebrev, Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 22RS7006-5
Rubrik: Förbundsstyrelsens beslut, Tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, avseende försörjningsberedskap för läkemedel

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 22RS7006-4
Rubrik: Följebrev, Tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, avseende försörjningsberedskap för läkemedel

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
DiarieNr: 22NHU312-4
Rubrik: Erbjudande om att nominera ledamöter i övervakningskommittén för Interreg-programmet Sverige-Norge

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22NHU312-3
Rubrik: Följebrev, Erbjudande om att nominera ledamöter i övervakningskommittén för Interreg-programmet Sverige-Norge


Tillbaka till toppen