Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 10 september 2021

2021-09-14 12:22

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Timrå kommun
DiarieNr: 21RS10447-2
Rubrik: Information om Regionala möjligheter och vägval, projekt Hållbar kompetensförsörjning, mångfald på arbetsmarknaden och inkluderande arbetsgivare i Västernorrland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Timrå kommun
DiarieNr: 21RS10447-3
Rubrik: Bilaga till Information om Regionala möjligheter och vägval, projekt Hållbar kompetensförsörjning, mångfald på arbetsmarknaden och inkluderande arbetsgivare i Västernorrland - Bildspel politik - dialog

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS9926-3
Rubrik: Tillägg polisanmälan 5000-K997193-21 - Stöld av gods

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Arbetsmiljöverket
DiarieNr: 21HSN3009-1
Rubrik: Föranmälan av inspektion Sollefteå sjukhus/Specialistmottagningen 2021-10-12

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Arbetsmiljöverket
DiarieNr: 21HSN3008-1
Rubrik: Föranmälan av inspektion interna transportenheten/Örnsköldsviks sjukhus 2021-10-07

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Arbetsmiljöverket
DiarieNr: 21HSN3007-1
Rubrik: Föranmälan av inspektion Folktandvården Domsjö 2021-10-07

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet i Sundsvall
DiarieNr: 21NHU67-6
Rubrik: Protokoll §§ 104-126 Samordningsförbundet i Sundsvall 2021-08-27

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet
DiarieNr: 21RS10435-3
Rubrik: Remiss Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet
DiarieNr: 21RS10435-2
Rubrik: Missiv Remiss Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, svar senast 12 november 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet
DiarieNr: 21RS10435-1
Rubrik: Följebrev Remiss Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Svar senast 12 november 2021

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN2042-8
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: MATtankens styrgrupp
DiarieNr: 21RS10424-1
Rubrik: Hur uppmärksammar din region Offentliga måltidens dag 2021-10-21

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS10446-2
Rubrik: Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av väntetidsdata

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21RS10446-1
Rubrik: Följebrev Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av väntetidsdata

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket Region Mitt
DiarieNr: 21NHU457-2
Rubrik: Remis Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Västernorrlands län

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU457-3
Rubrik: Konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för Västernorrlands län enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket Region Mitt
DiarieNr: 21NHU457-1
Rubrik: Följebrev Remis förslag till nya bärighetsföreskrifter för Västernorrlands län, synpunkter senast 2021-10-21