Fredagen den 11 november 2022

2022-11-14 16:02

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket Region mitt
DiarieNr: 22NHU577-6
Rubrik: Bemötande av remissvar gällande förslag till nya bärighetsföreskrifter i Västernorrlands län

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS12723-1
Rubrik: Regeringsbeslut II:2 Uppdrag åt socialstyrelsen att förbereda för förvaltning av investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS12729-1
Rubrik: Regeringsbeslut II:1 Uppdrag åt Socialstyrelsen att ta fram Nyckeltalsberäkningar och dimensionerande målbilder för hälso- och sjukvården

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4174-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018989

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4175-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018988

Diarium:  Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4176-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019003

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Schenker AB
DiarieNr: 22RS6293-2
Rubrik: Information om nya priser från 2022-12-01

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 22HSN4177-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1313389-22 Stöld Sundsvalls sjukhus

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Näringsdepartementet
DiarieNr: 22RS7455-6
Rubrik: Regeringsbeslut Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i styrkommittéerna för Interregprogrammet Sverige-Norge programperioden 2021–2027

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Näringsdepartementet
DiarieNr: 22RS7455-5
Rubrik: Följebrev Regeringsbeslut Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i styrkommittéerna för Interregprogrammet Sverige-Norge programperioden 2021–2027

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Näringsdepartementet
DiarieNr: 22NHU312-7
Rubrik: Regeringsbeslut Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i styrkommittéerna för Interregprogrammet Sverige-Norge programperioden 2021–2027

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Näringsdepartementet
DiarieNr: 22NHU312-6
Rubrik: Följebrev Regeringsbeslut Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i styrkommittéerna för Interregprogrammet Sverige-Norge programperioden 2021–2027


Tillbaka till toppen