Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 12 februari 2021

2021-02-16 09:09

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU108-2
Rubrik: Remiss I2021/00293 Promemorian Ändringar i vägsäkerhetslagen - Författningsförslag

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdempartementet
DiarieNr: 21NHU108-3
Rubrik: Remiss I2021/00293 Promemorian Ändringar i vägsäkerhetslagen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU108-4
Rubrik: Bilaga 1 Remiss I2021/00293 Promemorian Ändringar i vägsäkerhetslagen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU108-5
Rubrik: Bilaga 2 Remiss I2021/00293 Promemorian Ändringar i vägsäkerhetslagen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU108-1
Rubrik: Följebrev Remiss I2021/00293 Promemorian Ändringar i vägsäkerhetslagen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2956-4
Rubrik: Påminnelse beställning av utredningsmaterial, Röntgen Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS1761-1
Rubrik: Regeringsbeslut I:8 Uppdrag åt Socialstyrelsen att stödja regionernas samordning av hälso- och sjukvårdsresurser

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN580-1
Rubrik: Begäran om handlingar, Onkologen och Kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN3603-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, Ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN22-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN577-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, HC Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN577-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Kirurgkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN577-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Röntgenkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN578-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hjärtkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN579-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Akutkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN581-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018036

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN582-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018066

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Arbetsmiljöverket
DiarieNr: 21HSN126-2
Rubrik: Beslut om avslutat ärende, allvarlig händelse IVA Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten, Polisregion Nord
DiarieNr: 21HSN584-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K152335-21 Stöld av datorer och mobiltelefoner, Gynmottagningen Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten, Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS1754-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K153160-21 Stöld av släpvagn vid hola folkhögskola