Fredagen den 12 maj 2023

2023-05-19 11:35

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
DiarieNr: 23HSN2233-4
Rubrik: Protokoll Förbundsstyrelsen Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 2023-04-14

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
DiarieNr: 23HSN2233-2
Rubrik: Protokoll Förbundsstyrelsen Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 2023-03-23

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
DiarieNr: 23HSN2233-3
Rubrik: Protokoll Förbundsfullmäktige Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 2023-04-13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sollefteå kommun, Miljö- och byggenheten
DiarieNr: 23RS1821-8
Rubrik: Kontrollrapport Livsmedelskontroll Sollefteå sjukhuskök ETT, lasarettet 3

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2243-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, neurologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2242-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Bjästa hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2241-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2240-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, oralfacial medicin Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4671-9
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1366-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Södra sundet Hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2170-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedklinik, Sundsvall


Tillbaka till toppen