Fredagen den 16 september 2022

2022-09-19 09:33

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Naturvårdsverket
DiarieNr: 22NHU311-4
Rubrik: Beslut om bidrag för organisering av vandringsleder

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Naturvårdsverket
DiarieNr: 22NHU311-5
Rubrik: Bilaga Beslut om bidrag för organisering av vandringsleder - Utbetalningsorder

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS7793-4
Rubrik: Information om inloggning gällande inbjudan till informationsmöte – beredskapssektorn hälsa, vård och omsorg

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nationellt system för kunskapsstyrning, Hälso- och sjukvård, Sveriges regioner i samverkan
DiarieNr: 22RS10515-2
Rubrik: Beslut att godkänna nytt och reviderat personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Stroke och TIA

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 22RS10515-3
Rubrik: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA - tidiga insatser och vård

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 22RS10515-4
Rubrik: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA - fortsatt vård och rehabilitering

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 22RS10515-5
Rubrik: Konsekvensbeskrivning för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA - fortsatt vård och rehabilitering

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS10515-1
Rubrik: Beslut om att införa godkända vårdförlopp Stroke och TIA godkänt

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22RS10510-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90351527

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Lantmäteriet
DiarieNr: 22RS10514-1
Rubrik: Kallelse till sammanträde, Upphävande av rätt att korsa järnväg, fastighetsreglering Hola, ärendenr. Y19462

Diarium: Revision
Från/till/part: Föreningen Förtroendevalda Revisorer i Mellannorrland (FFR)
DiarieNr: 22REV13-16
Rubrik: Reviderat program - Bilaga till Inbjudan FFR:s utbildningsdag 2022-10-12


Tillbaka till toppen