Fredagen den 17 juni 2022

2022-06-21 08:56

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förvaltningsrätten i Härnösand
DiarieNr: 22RS7425-1
Rubrik: Beslut i mål nr 2318-22, Överprövning av offentlig upphandling Hyrpersonal inom hälso- och sjukvård

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF)
DiarieNr: 22RS184-5
Rubrik: Protokoll §§ 43-70 Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) Förbundsdirektion 2022-06-15

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten, Enheten för miljöhälsa - Miljöhälsoenkäten
DiarieNr: 22NHU328-2
Rubrik: Inbjudan till regionalt tilläggsurval av miljöhälsoenkäten 2023

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten, Enheten för miljöhälsa - Miljöhälsoenkäten
DiarieNr: 22NHU328-1
Rubrik: Följebrev, Inbjudan till regionalt tilläggsurval av miljöhälsoenkäten 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 21RS4963-8
Rubrik: Följebrev Begäran om komplettering av återrapport för Prehospitala akutsjukvården 2021, uppgifter senast 2022-06-27

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
DiarieNr: 22RS1037-4
Rubrik: Beslut om tidsbegränsat bygglov fastighet Själevads Prästbord 1:47, uppföra bodetablering

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1787-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, onkologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN469-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, oral protetik Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2284-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, vaccinationsenheten Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1164-11
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN544-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2500-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicin, hematolog, avd. 24, kardiologen och infektion Sundsvall


Tillbaka till toppen