Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 18 december 2020

2020-12-28 11:15

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS1392-2
Rubrik: Regeringsbeslut I:10 Upphörande av uppdraget att samordna genomförandet av en svensk Joint Externbal Evaluation (JEE)

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Näringsdepartementet
DiarieNr: 20NHU729-2
Rubrik: Regleringsbrev Regeringsbeslut II 4 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Näringsdepartementet
DiarieNr: 20NHU729-1
Rubrik: Följebrev Regleringsbrev Regeringsbeslut II 4 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Näringsdepartementet
DiarieNr: 20NHU728-1
Rubrik: Regeringsbeslut II 10, Villkor för budgetåret 2021 för regionerna och Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 19 regional utveckling och 22 Kommunikationer

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-1
Rubrik: Regeringsbeslut II 7 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post-och Telestyrelsen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2705-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Själevad

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2705-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2959-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Ramsele

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3779-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken och akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3778-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Södra Sundet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20RS2412-27
Rubrik: Nationell högspecialiserad vård december 2020