Fredagen den 18 november 2022

2022-11-21 17:01

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS12981-2
Rubrik: Meddelande 14/2022 – Rekommendation om assisterad befruktning - dubbeldonation och embryodonation

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Får ej visas, innehåller personuppgifter
DiarieNr: 22RS12981-1
Rubrik: Följebrev Meddelande 14/2022 – Rekommendation om assisterad befruktning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS12980-1
Rubrik: Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Folkbildning Mittnorrland
DiarieNr: 21NHU351-7
Rubrik: Rekvisition av verksamhetsstöd, Ersättning för administration enligt avtal 11RN11

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4292-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11285496
________________________________________

 

 

 

 


Tillbaka till toppen