Fredagen den 19 maj 2023

2023-05-22 12:10

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Migrationsverket
DiarieNr: 23RS5250-1
Rubrik: Utdrag från Migrationsverket: hur många åker tillbaka till sitt hemland?

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2363-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019555

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Östergötland
DiarieNr: 23RS5244-2
Rubrik: Inbjudan till konferens för krisstödsledare i Sveriges alla regioner 2023-12-01

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Östergötland
DiarieNr: 23RS5244-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till konferens för krisstödsledare i Sveriges alla regioner 2023-12-01

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Smärt- och ryggcenter
DiarieNr: 23HSN2356-1
Rubrik: Nytt Smärt- och Ryggcenter i Umeå (Europainclinics), presentation och information

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr:
23HSN1121-3
Rubrik:
Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN234-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken och handkirurgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1736-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2357-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2357-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2357-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, infektionskliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2357-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, urologmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3344-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 23RS5069-2
Rubrik: Påminnelse Inbjudan att bli avropsberättigad i ramavtalsupphandling Mobiltelefoner

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ångermanlands Tingsrätt Rotel 1
DiarieNr: 23RS5237-1
Rubrik: Underrättelse om konkursgäldenär

 


Tillbaka till toppen