Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 19 november 2021

2021-11-22 14:36

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen
DiarieNr: 21RS2484-10
Rubrik: Protokoll §§ 169-200 Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen 2021-11-11

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU584-10
Rubrik: Bekräftelse på mottagen komplettering Förstudie utveckla kapacitet för smartspecialisering

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU584-8
Rubrik: Följebrev Komplettering Förstudie utveckla kapacitet för smartspecialisering

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: European Parliamentary Research Service EPRS
DiarieNr: 21NHU620-2
Rubrik: Bilaga Inbjudan från EPRS till virtuellt möte "2022 policy priorities" 2021-11-29

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: European Parliamentary Research Service EPRS
DiarieNr: 21NHU620-1
Rubrik: Inbjudan från EPRS till virtuellt möte "2022 policy priorities" 2021-11-29

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
DiarieNr: 21RS6020-12
Rubrik: Kallelse med föredragningslista Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg KSA fullmäktigesammanträde 2021-11-25