Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 2 juli 2021

2021-07-14 16:27

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21RS7183-9
Rubrik: Remiss; Trafikverkets förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E14 i Jämtlands län;

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, BST/Statsbidrag
DiarieNr: 21RS5137-13
Rubrik: Beslut om statsbidrag till kommuner och regioner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst avseende skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, BST/Statsbidrag
DiarieNr: 21RS5137-12
Rubrik: Följebrev Beslut om statsbidrag till kommuner och regioner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19, 17236/2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS12911-22
Rubrik: Regeringsbeslut utbetalning av medel till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS12911-21
Rubrik: Följebrev Regeringsbeslut utbetalning av medel till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Enheten för vägledning för hälso- och sjukvården
DiarieNr: 20RS11164-4
Rubrik: Information om att Nationellt kunskapsstöd för neonatalvård är publicerat

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner Avdelningen för ledningsstöd
DiarieNr: 20RS12912-4
Rubrik: Överenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis - Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om antigentester - ökad nationell testning och smittspårning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner Avdelningen för ledningsstöd
DiarieNr: 20RS12521-17
Rubrik: Följebrev Meddelande 10/2021 från SKR:s styrelse om Ändringsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och Regioner
DiarieNr: 20RS12911-20
Rubrik: Meddelande 9/2021 från SKR:s styrelse om Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner Avdelningen för ledningsstöd
DiarieNr: 20RS12911-19
Rubrik: Följebrev Meddelande 9/2021 från SKR:s styrelse om Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-44
Rubrik: Regeringsbeslut II 5 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens energimyndighet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-43
Rubrik: Följebrev Regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens energimyndighet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-42
Rubrik: Regeringsbeslut II 7 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post- och telestyrelsen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-41
Rubrik: Följebrev Regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post- och telestyrelsen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 18RS4168-3
Rubrik: Beslut Småhusenhet Fastighetstaxering, fastighet Ålsta 5:1 Ånge, Småhusenhet bebyggd

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 18RS4169-2
Rubrik: Beslut Småhusenhet Fastighetstaxering, fastighet Österås 8:1 Sollefteå, Småhusenhet bebyggd

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 18RS4171-2
Rubrik: Beslut Småhusenhet Fastighetstaxering, fastighet Österflo 1:8 Sollefteå, Småhusenhet