Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 2 oktober 2020

2020-10-06 08:15

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Gotland
DiarieNr: 20RS10307-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90311142

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kramfors kommun
DiarieNr: 20NHU588-2
Rubrik: Missiv till samråd av förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för Kramfors kommun 2020-2024

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kramfors kommun
DiarieNr: 20NHU588-3
Rubrik: Samråd av förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för Kramfors kommun 2020-2024, svar senast 2020-11-13

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kramfors kommun
DiarieNr: 20NHU588-1
Rubrik: Följebrev till samråd av förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för Kramfors kommun 2020-2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS10258-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90311135

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS10248-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90311170

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2785-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2783-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, handrehabiliteringen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2783-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2784-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, KAVA avd. 15 A Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2783-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1825-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2783-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall