Fredagen den 2 september 2022

2022-09-12 15:47

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU672-37
Rubrik: Regeringsbeslut I 4 I2022/01686 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Trafikverket

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS9920-2
Rubrik: Inbjudan till möte Välfärdsbrottslighet i regionerna 2022-10-13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS9920-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till möte Välfärdsbrottslighet i regionerna 2022-10-13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 18RS10742-4
Rubrik: Information om inställt sammanträde med viltförvaltningsdelegationen hösten 2022, samt begäran om önskemål och funderingar kring viltförvaltningen i länet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Natur- & Skogstjänst i Sverige AB
DiarieNr: 22RS9914-1
Rubrik: Påminnelse om godkännande av avverkningsavtal gällande fällning av träd, fastighet Österås 8:1


Tillbaka till toppen