Fredagen den 23 september 2022

2022-09-26 09:39

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3434-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90350741

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 22RS10447-4
Rubrik: Insamling av fakturauppgifter angående rekommendation om samverkan med Rättsmedicinalverket 13 öre per invånare för donationsfrämjande arbete

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22NHU563-1
Rubrik: Inbjudan till Persontrafik 2022-10-25--27

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 22RS6246-8
Rubrik: Återkoppling gällande remiss om nya föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1111-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, HC Södra Sundet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1988-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenarkivet Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1678-8
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket Region Mitt
DiarieNr: 22NHU562-1
Rubrik: Information om förändring regional direktör Trafikverket Region Mitt


Tillbaka till toppen