Fredagen den 24 februari 2023

2023-03-01 11:51

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Västerbotten
DiarieNr: 23RS2107-2
Rubrik: Återkoppling på frågan om arbetstidsmodeller inom Region Västerbotten

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Naturvårdsverket
DiarieNr: 22RUN642-2
Rubrik: Beslut om bidrag avseende anslaget 1:3, åtgärder för värdefull natur, anslagspost 2, för budgetåret 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Norrbotten
DiarieNr: 23RS2111-1
Rubrik: Begäran om uppdatering av information på RVNs webbsida angående EU-programmet Interreg Aurora

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Västerbotten
DiarieNr: 23RS2107-1
Rubrik: Frågor om arbetstidsmodeller inom Region Västernorrland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 23HSN937-2
Rubrik: Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för kiropraktorer utbildade i Sverige samt utanför EU och EES, synpunkter senast 2023-03-17

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 23HSN937-3
Rubrik: Remissversion Information om praktisk tjänstgöring för kiropraktorer med utbildning i Sverige

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 23HSN937-4
Rubrik: Remissversion Information om praktisk tjänstgöring för kiropraktorer med utbildning utanför EU och EES - tjänstgöring i offentlig hälso- och sjukvård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 23HSN937-5
Rubrik: Remissversion Information om praktisk tjänstgöring för kiropraktorer med utbildning utanför EU och EES - tjänstgöring hos legitimerad kiropraktor

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 23HSN937-1
Rubrik: Följebrev Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för kiropraktorer utbildade i Sverige samt utanför EU och EES, synpunkter senast 2023-03-17

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD)
DiarieNr: 22RUN500-8
Rubrik: Rekvisition av statsbidrag 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra Sjukvårdsregionförbundet, Förbundsdirektionen
DiarieNr: 22RS11194-4
Rubrik: Begäran om uppgift, beslut om fastställande av förbundsordning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartement
DiarieNr: 22RS14281-5
Rubrik: Regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS14281-4
Rubrik: Följebrev Regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna


Tillbaka till toppen