Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 24 september 2021

2021-09-28 16:06

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 21RS10950-3
Rubrik: Remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 21RS10950-2
Rubrik: Remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet - Sändlista

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 21RS10950-1
Rubrik: Följebrev Remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet - svar senast 2021-12-22

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21HSN3194-2
Rubrik: Remiss av Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation - svar senast 2021-11-22

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21HSN3194-3
Rubrik: Remiss av Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation - utkast till lagrådsremiss

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21HSN3194-1
Rubrik: Följebrev Remiss av Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3191-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1024-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN658-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2635-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2546-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen Förvaltningsjuridik
DiarieNr: 21RS10934-2
Rubrik: Missiv Remiss Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister - svar senast 2021-11-07

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen Förvaltningsjuridik
DiarieNr: 21RS10934-3
Rubrik: Remiss: Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister - Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen Förvaltningsjuridik
DiarieNr: 21RS10934-4
Rubrik: Remiss: Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister - bilaga till föreskrifterna

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen Förvaltningsjuridik
DiarieNr: 21RS10934-5
Rubrik: Remiss: Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister - Konsekvensutredning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen Förvaltningsjuridik
DiarieNr: 21RS10934-1
Rubrik: Följebrev Remiss: Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister - svar senast 2021-11-07.