Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 25 september 2020

2020-09-28 09:18

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statistiska Centralbyrån, SCB
DiarieNr: 20RS8347-4
Rubrik: Påminnelse Arbetsbarometern 2020

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2701-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11017762

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1218-10
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, urologmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2687-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2699-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicin avd. 24 Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2699-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, hjärtkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2698-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, lungkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2698-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, infektionskliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2698-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2698-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Granlo

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 20REV3-7
Rubrik: Protokoll §§ 62-74 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2020-09-10

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 20NHU17-7
Rubrik: Protokoll §§ 62-74 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2020-09-10