Fredagen den 29 april 2022

2022-05-02 10:06

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: E-hälsomyndigheten
DiarieNr: 22RS5233-3
Rubrik: Uppdaterade och ändrade avtalsvillkor för anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: E-hälsomyndigheten
DiarieNr: 22RS5233-2
Rubrik: Missiv till uppdaterade och ändrade avtalsvillkor för anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: E-hälsomyndigheten
DiarieNr: 22RS5233-1
Rubrik: Följebrev till uppdaterade och ändrade avtalsvillkor för anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Västernorrlands Reumatikerdistrikt
DiarieNr: 22NHU244-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet för personer 65 år och äldre - Västernorrlands Reumatikerdistrikt

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS4286-2
Rubrik: Påminnelse om remissen Målnivåer för NR psoriasis, svar senast 2022-05-06.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS5210-2
Rubrik: Uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS5210-1
Rubrik: Följebrev till uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU672-24
Rubrik: Regeringsbeslut ll 3 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Post- och telestyrelsen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1198-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1198-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN226-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN730-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1604-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1207-2
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, barnmorskemottagningen Härnösand

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS5198-2
Rubrik: Missiv till remiss, förstudie SSIK-programmet - Sjukvårdens säkerhet i kris och krig

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS5198-3
Rubrik: Remiss förstudie SSIK-programmet - Sjukvårdens säkerhet i kris och krig

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS5198-1
Rubrik: Följebrev till remiss, förstudie SSIK-programmet - Sjukvårdens säkerhet i kris och krig


Tillbaka till toppen