Fredagen den 3 juni 2022

2022-06-07 10:34

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 21NHU587-15
Rubrik: Beslutsmeddelande utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmoddelen 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 21NHU587-14
Rubrik: Följebrev Beslutsmeddelande utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmoddelen 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen i Stockholm
DiarieNr: 22RS6850-1
Rubrik: Information inför kommande begäran om antagna minoritetspolitiska mål och riktlinjer

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
DiarieNr: 22RS6835-2
Rubrik: Broschyr - Till dej som äger och ska underhålla ett skyddsrum

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Friskis och Svettis Övik
DiarieNr: 22NHU273-3
Rubrik: Rekvisition projektstöd Ökad fysisk aktivitet för personer 65 år och äldre, projektet Bättre hälsa till äldre

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22RS6828-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90344856

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 22RS6833-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K611826-22 Stöld av dator, Sundsvalls sjukhus

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 22RS6834-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K609812-22 Skadegörelse klotter på toalett, Sundsvalls sjukhus

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
DiarieNr: 22RS6835-1
Rubrik: Information till fastighetsägare som innehar skyddsrum enligt nationella skyddsrumsregistret.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS3616-9
Rubrik: Svar på Socialstyrelsens frågor om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet S2022/01664 (delvis)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1820-2
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, barnmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2104-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Anestesi/IVA Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN441-13
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2113-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall


Tillbaka till toppen