Fredagen den 3 mars 2023

2023-03-07 07:50

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23RS2369-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K231419-23 Skadegörelse Helikopterplattan Sundsvalls sjukhus

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Härnösands kommun Tillväxtavdelningen
DiarieNr: 23RS2365-1
Rubrik: Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Härnösand Fastlandet 2:26 och Härnösand Kråkan 2

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3383-6
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, handkirurgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN978-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1066-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kärlkirurgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN204-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1476-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, sårcentrum och urologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1065-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen, ortopedkliniken, röntgen, sjukgymnastik och infektionskliniken Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Region Kalmar
DiarieNr: 23RUN176-2
Rubrik: Påminnelse om inbjudan till regionalpolitiskt biogasnätverk, svar önskas senast 2023-03-09

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Post- och telestyrelsen (PTS)
DiarieNr: 23RUN230-2
Rubrik: Information om regionala prioriteringar för bredbandsstöd 2023


Tillbaka till toppen