Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 3 september 2021

2021-09-14 10:46

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för delaktighet (MFD)   
DiarieNr: 21RS10285-2
Rubrik: Enkät - Årlig uppföljning av regioners delaktighet och tillgänglighet i ledning och styrning 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för delaktighet (MFD)
DiarieNr: 21RS10285-1
Rubrik: Följebrev, Årlig uppföljning av regioners delaktighet och tillgänglighet i ledning och styrning 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
DiarieNr: 21RS6020-8
Rubrik: Protokoll Förbundsfullmäktiges sammanträde 2021-08-19 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
DiarieNr: 21RS6020-7
Rubrik: Protokoll Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-08-10 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 21RS10161-1
Rubrik: Enkät: Betaltjänster

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Avdelning nord
DiarieNr: 21HSN2857-4
Rubrik: Bekräftelse på mottagen lex Maria anmälan, HC Södra sundet