Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 30 oktober 2020

2020-11-02 08:18

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 20NHU634-7
Rubrik: Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt - Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka Bottenhavet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 20NHU634-6
Rubrik: Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt - Föreskrift miljökvalitetsnormer Bottenhavet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 20NHU634-5
Rubrik: Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt - Förslag till förvaltningsplan 2021-2027

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 20NHU634-4
Rubrik: Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt - Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 Bottenhavet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 20NHU634-3
Rubrik: Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt - Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram Bottenhavet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 20NHU634-2
Rubrik: Missiv Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt - svar senast 2021-04-30

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 20NHU634-8
Rubrik: Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt - bilagor 1-9b

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 20NHU635-2
Rubrik: Missiv och sändlista Remiss Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037 - svar senast 2021-01-29

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 20NHU635-3
Rubrik: Remiss: Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037 - svar senast 2021-01-29

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 20NHU635-1
Rubrik: Följebrev Remiss: Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037 - svar senast 2021-01-29

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 20NHU634-1
Rubrik: Följebrev Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt, från och med den 1 november 2020 till och med den 30 april 2021 - svar senast 2021-04-30

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 20RS11186-1
Rubrik: Inbjudan - Webbsänt seminarium för fullmäktiges presidium 2020-11-23

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet i Sundsvall
DiarieNr: 20REV2-6
Rubrik: Protokoll §§ 93-110 Samordningsförbundet i Sundsvall 2020-10-23

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet i Sundsvall
DiarieNr: 20NHU16-6
Rubrik: Protokoll §§ 93-110 Samordningsförbundet i Sundsvall 2020-10-23

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3156-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3156-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3155-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Örnsköldsvik

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner SKR
DiarieNr: 20NHU632-2
Rubrik: Inbjudan - Nätverk om regionala idrottsfrågor 2020-12-15

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad
DiarieNr: 20NHU632-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan - Nätverk om regionala idrottsfrågor 2020-12-15

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 20NHU633-2
Rubrik: Meddelande 13/2020 från SKR:s styrelse om Rekommendation om mobilitetstöd till folkhögskolorna 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelning för ledningsstöd
DiarieNr: 20NHU633-1
Rubrik: Följebrev Meddelande 13/2020 från SKR:s styrelse om Rekommendation om mobilitetstöd till folkhögskolorna 2021

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Fredrika Bremer-förbundet
DiarieNr: 20HSN3152-2
Rubrik: Vårdtacket 2020, nominering till stipendium, senast 2020-11-25

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Fredrika Bremer-förbundet
DiarieNr: 20HSN3152-1
Rubrik: Följebrev Vårdtacket 2020, nominering till stipendium, senast 2020-11-25