Fredagen den 4 november 2022

2022-11-08 14:34

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 22NHU24-8
Rubrik: Protokoll §§ 72-82 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2022-10-21

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 22REV3-8
Rubrik: Protokoll §§ 72-82 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2022-10-21

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS12410-2
Rubrik: Inbjudan till slutkonferens Demokrati i vård tid - främja, förankra och försvara, 2022-12-02

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 22RS12410-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till slutkonferens Demokrati i vård tid - främja, förankra och försvara, 2022-12-02

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN469-10
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, oral protetik Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4018-7
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall


Tillbaka till toppen