Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 5 februari 2021

2021-02-16 10:24

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1861-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, urologiska kliniken Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kungliga biblioteket
DiarieNr: 21NHU92-1
Rubrik: Överföring av verksamhetsbidrag

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur
DiarieNr: 21NHU89-1
Rubrik: Information gällande registrering av färdtjänstintyg med Din Tur

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS1404-1
Rubrik: Regeringsbeslut, Utbetalning av medel till regionerna för investeringar och löpande kostnader för genomförandet av vaccination mot covid-19

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Miljödepartementet
DiarieNr: 21NHU88-3
Rubrik: Remiss del 1 Äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Miljödepartementet
DiarieNr: 21NHU88-5
Rubrik: Remiss del 2.2 Äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Miljödepartementet
DiarieNr: 21NHU88-4
Rubrik: Remiss del 2.1 Äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Miljödepartementet
DiarieNr: 21NHU88-2
Rubrik: Missiv till remiss: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen - SOU 2020:73 Svar senast 2021-04-30.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Miljödepartementet
DiarieNr: 21NHU88-1
Rubrik: Följebrev till remiss: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen - SOU 2020:73

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS1387-1
Rubrik: Regeringsbeslut; Medel till regionerna för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Trygg Hansa Umeå
DiarieNr: 21HSN473-1
Rubrik: Bestridande av faktura 10578844

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 18RS13288-4
Rubrik: Beslut om utbetalning av stöd enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, fastighet Balder 6

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 18RS13289-4
Rubrik: Beslut om utbetalning av stöd enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, fastighet Lasarettet 3

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 18RS13287-4
Rubrik: Beslut om utbetalning av stöd enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, fastighet Ånge Ålsta 5:1

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN474-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN475-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Ankaret

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN475-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Röntgenarkivet Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN476-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, hjärtkliniken/kardiologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN476-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Granlo

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-23
Rubrik: Regeringsbeslut, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens energimyndighet