Fredagen den 6 maj 2022

2022-05-09 14:23

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra Sjukvårdsregionförbundet
DiarieNr: 22RS180-7
Rubrik: Protokoll §§ 88-101 Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen 2022-04-29

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21RS10901-4
Rubrik: Påminnelse Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistrets fortsatta rekrytering av givare av blodstamceller 2022-2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Dagens Samhälle
DiarieNr: 22RS5596-1
Rubrik: Enkät till regionstyrelsens ordförande

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1735-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018685

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1734-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018686

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1736-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018684

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1737-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018683

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1738-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018680

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1739-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018682

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1740-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018676

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Leasing och avbetalning
DiarieNr: 16RS6801-106
Rubrik: Meddelande om att leasingkontrakt 30154849 för BNB439 löper ut 2022-07-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Leasing och avbetalning
DiarieNr: 22RS1916-31
Rubrik: Meddelande om att leasingkontrakt 30176788 för MJD21E löper ut 2022-07-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Leasing och avbetalning
DiarieNr: 22RS1916-32
Rubrik: Meddelande om att leasingkontrakt 30176769 för CJD95U löper ut 2022-07-31

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: SPF Seniorerna Distrikt Västernorrland
DiarieNr: 22NHU259-1
Rubrik: Ansökan stöd till intresseorganisationer 2023, SPF Seniorerna Distrikt Västernorrland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS3616-6
Rubrik: Påminnelse: Inbjudan till möte med Socialstyrelsen samt förfrågan om kontaktpersoner

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS943-12
Rubrik: Delrapportering 2022-05-05 statsbidrag till regioner för hantering av de uppdämda vårdbehoven, 7338/2022


Tillbaka till toppen