Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 6 november 2020

2020-11-16 11:17

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 20RS6016-16
Rubrik: Ansökan om statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19 - Tydliggörande från Socialstyrelsen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN3090-10
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polisregion Nord
DiarieNr: 20RS11513-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1343585-20, Stöld, Sollefteå sjukhus - inklusive underrättelse om avslutat ärende

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polisregion Nord
DiarieNr: 20RS11512-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1343733-20, Egenmäktigt förfarande, Sollefteå sjukhus - inklusive underrättelse om avslutat ärende

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sollefteå kommun
DiarieNr: 20RS11495-1
Rubrik: Beslut om bygglov och startbesked, Ombyggnad av fasad, LASARETTET 3

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sollefteå kommun
DiarieNr: 20RS11497-1
Rubrik: Beslut om bygglov och startbesked, Ombyggnad av fasad, RAMSELE-NYLAND 2:107

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 20NHU646-2
Rubrik: Remissfrågor Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland perioden 2021-2027 - Miljöbedömning ERUF

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 20NHU646-3
Rubrik: Remiss Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland perioden 2021-2027 - Miljöbedömning ERUF

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 20NHU646-1
Rubrik: Följebrev Remiss Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland perioden 2021-2027 - Miljöbedömning ERUF, svar senast 2020-11-27

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20HSN2929-4
Rubrik: Information om förlängd svarstid på enkät om vård till flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning, Kvinnokliniken Örnsköldsvik, svar senast 2020-11-13

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20HSN2929-5
Rubrik: Information om förlängd svarstid på enkät om vård till flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning, Kvinnokliniken Sundsvall, svar senast 2020-11-13

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20HSN2929-6
Rubrik: Information om förlängd svarstid på enkät om vård till flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning, Kvinnokliniken Sollefteå, svar senast 2020-11-13

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2961-4
Rubrik: Svar vid begäran om uppgifter för berörd hälso- och sjukvårdspersonal vid enskildas klagomål, kirurgkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3262-1
Rubrik: Missnöje i vården (IVO), synpunkter på Hälsocentralen Nyland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3261-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3261-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, handkirurgiska kliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3261-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 20NHU644-2
Rubrik: Begäran om underlag inför kommande planrevidering avseende åtgärder som kan delfinansieras enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 20NHU644-3
Rubrik: Bilaga 1 - Särskilt om SEB och AKK för åtgärd med statlig medfinansiering

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 20NHU644-4
Rubrik: Bilaga 2 - Trafikverkets mall för Grov kostnadsindikation - Statlig medfinansiering