Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 9 juli 2021

2021-07-12 09:05

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS8189-3
Rubrik: Remiss SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS8189-2
Rubrik: Missiv Remiss SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439, yttrande senast 2021-11-05

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21RS8189-1
Rubrik: Följebrev Remiss SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norrlands universitetssjukhus, Regionalt cancercentrum Norr
DiarieNr: 21RS8167-1
Rubrik: Fastställda och publicerade nationella vårdprogram i cancervården