Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fredagen den 9 oktober 2020

2020-10-12 11:00

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 20NHU102-21
Rubrik: Blankett Bemyndiganderedovisning, bilaga till begäran om bemyndiganderedovisning enligt regleringsbrev för budgetåret 2020, tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (UO24) och utgiftsområde 19

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 20NHU102-20
Rubrik: Blankett Utgiftsprognos, bilaga till begäran om bemyndiganderedovisning enligt regleringsbrev för budgetåret 2020, tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (UO24) och utgiftsområde 19 Regional

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 20NHU102-19
Rubrik: Begäran om bemyndiganderedovisning enligt regleringsbrev för budgetåret 2020, tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (UO24) och utgiftsområde 19 Regional tillväxt (UO19), svar senast 2020-10-19

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2871-1
Rubrik: Bestridande av faktura 10576038

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS10536-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90311314

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS10535-2
Rubrik: Remiss - Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS10535-1
Rubrik: Missiv, Remiss - Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2872-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, strokemottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN816-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN816-8
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1787-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå