Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 1 februari 2021

2021-02-16 10:32

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU80-2
Rubrik: Missiv till remiss av promemoria – Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU80-3
Rubrik: Remiss av promemoria – Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken. Svar senast 2021-04-30

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU80-1
Rubrik: Följebrev till remiss av promemoria – Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Riksteatern Västernorrland
DiarieNr: 19NHU326-5
Rubrik: Slutredovisning för projektet KulturCrew Västernorrland 2019-2020

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2547-10
Rubrik: Beslut över lex Maria-anmälan, Kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Länsstyrelsen i Västra Götalands region
DiarieNr: 21HSN373-2
Rubrik: Information om kampanjstart för Svartsjuka är inte romantiskt 2021-02-01 - 2021-03-31

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Länsstyrelsen i Västra Götalands region
DiarieNr: 21HSN373-1
Rubrik: Följebrev till information om kampanjstart för Svartsjuka är inte romantiskt 2021-02-01 - 2021-03-31

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3682-4
Rubrik: Påminnelse i beställning av utredningsmaterial, barn och ungdomsmedicin Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3156-5
Rubrik: Påminnelse i beställning av utredningsmaterial, ortopediska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3689-2
Rubrik: Påminnelse i beställning av utredningsmaterial, IVA Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN376-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, neurologiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN376-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Röntgenarkivet Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN376-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN376-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Covidavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN377-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopediska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN377-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenkliniken Sundsvall-Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN378-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Kirurgiska kliniken avd 15 Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN379-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Psykiatriska kliniken Sundsvall-Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN658-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN364-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall