Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 10 januari 2022

2022-01-14 10:48

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Hållbar upphandling
DiarieNr: 22RS319-2
Rubrik: Beslutsunderlag Nationell Samordning Hållbar Upphandling 2023 - Programförklaring 2030

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Hållbar upphandling
DiarieNr: 22RS319-3
Rubrik: Beslutsunderlag Nationell Samordning Hållbar Upphandling 2023 - Strategi och budget 2023-2025

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Hållbar upphandling
DiarieNr: 22RS319-1
Rubrik: Följebrev Beslutsunderlag Nationell Samordning Hållbar Upphandling 2023

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: PRO distrikt Medelpad
DiarieNr: 21NHU631-7
Rubrik: Rekvisition Organisationsstöd 2022, PRO distrikt Medelpad

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 21RS11148-7
Rubrik: Påminnelse (förlängd svarstid) att lämna bekräftelse för att bli avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Programvaror och tjänster- Programvarulösningar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21HSN3994-4
Rubrik: Påminnelse nr 2:om svar på utsedd namngiven person att svara på kommande enkät gällande Regeringsuppdrag om prehospital vård, webbenkät

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad ÖKKV
DiarieNr: 19NHU341-4
Rubrik: Slutredovisning projektstöd inom konstområdet, projektet Utveckling av Artist in Residence

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Näringsdepartementet
DiarieNr: 22NHU38-1
Rubrik: Regeringsbeslut II 20 Uppdrag åt Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan att stödja arbetet med att utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS313-3
Rubrik: Överenskommelsen mellan staten och SKR om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS313-2
Rubrik: Formulär för inrapportering till Socialstyrelsen enligt överenskommelsen mellan staten och SKR om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för analys
DiarieNr: 22RS313-1
Rubrik: Följebrev Formulär för inrapportering till Socialstyrelsen enligt överenskommelsen mellan staten och SKR om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: NTF Västernorrland
DiarieNr: 21NHU287-7
Rubrik: Rekvisition Organisationsstöd 2022, NTF Västernorrland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten, Region Nord
DiarieNr: 22RS260-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K7676-22 Förlust av SITHS-kort

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten, Region Nord
DiarieNr: 22HSN103-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K6605-22 Stöld av mobiltelefon, HC Domsjö

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22RS265-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90336832

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Leasing & Avbetalning
DiarieNr: 16RS6801-103
Rubrik: Meddelande om utlöpande av kontraktstid, Leasingkontrakt 30154491 reg nr YKC327.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Leasing & Avbetalning
DiarieNr: 16RS6801-104
Rubrik: Meddelande om utlöpande av kontraktstid, Leasingkontrakt 30154492 reg nr PTX019.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Leasing & Avbetalning
DiarieNr: 16RS6801-105
Rubrik: Meddelande om utlöpande av kontraktstid, Leasingkontrakt 30154493 reg nr LGP870.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: CUF Västernorrland
DiarieNr: 21NHU176-5
Rubrik: Rekvisition för beviljat organisationsstöd 2022, CUF Västernorrland

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: IOGT-NTO Mitt
DiarieNr: 21NHU269-9
Rubrik: Rekvisition Organisationsstöd 2022 IOGT-NTO Mitt

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Junis Västernorrland
DiarieNr: 21NHU263-8
Rubrik: Rekvisition Organisationsstöd 2022, Junis Västernorrland