Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 12 oktober 2020

2020-10-14 14:35

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad
DiarieNr: 19NHU341-3
Rubrik: Rekvisition Beslut om bidrag till projektet Utveckling av Artist in residence

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN52-5
Rubrik: Beslut vid enskildas klagomål, kirurgkliniken och onkologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2091-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, lungkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1965-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1285-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1122-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, smärtkliniken/smärtrehab. Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2846-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Södra Sundet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2167-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2362-5
Rubrik: Förfrågan vid utredning av resursbrist, Folktandvården Centrum

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2362-4
Rubrik: Förfrågan vid utredning av resursbrist, Folktandvården Timrå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2879-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Ankaret

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2880-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Timrå

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20RS10567-1
Rubrik: Enkät avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS10572-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90311496

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS10573-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90311430

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS10574-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90311524

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS10575-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90311531

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: E.ON Energidistribution AB
DiarieNr: 20RS10260-2
Rubrik: Information om planerat strömavbrott Kvissleby Tandpolikliniken, 2020-10-15  

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Nord
DiarieNr: 20HSN2890-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1218412-20, stöld av läkemedel, Sundsvalls sjukhus