Måndagen den 12 september 2022

2022-09-13 08:55

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Ånge kommun Kommunstyrelsen
DiarieNr: 22NHU16-33
Rubrik: Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Ånge kommun, 2022-09-06 §145 KS Revidering av förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 22NHU477-2
Rubrik: Utkast mall för återrapportering av villkorsbeslut 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 22NHU477-3
Rubrik: Förslag om teckenbeskrivning vid varje fråga, till utkast mall för återrapportering av villkorsbeslut 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 22NHU477-1
Rubrik: Följebrev till utkast mall för återrapportering av villkorsbeslut 2022 samt förslag om teckenbeskrivning vid varje fråga.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kulturföreningen SOJA
DiarieNr: 22NHU474-1
Rubrik: Ansökan om kulturprojekt Världens bästa pjäs

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3245-1
Rubrik: Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Centrum

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Kramfors
DiarieNr: 22NHU26-4
Rubrik: Protokoll §§ 25-31 Samordningsförbundet Kramfors 2022-09-02

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statistiska Centralbyrån
DiarieNr: 22RS3542-5
Rubrik: Begäran om uppgifter, Utrikeshandel med tjänster, ej gränspasserande varor och transfereringar, kvartal 3, 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Arbetsmiljöverket
DiarieNr: 22HSN2460-2
Rubrik: Resultat av inspektion 2022-08-30, Kardiologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3231-1
Rubrik: Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Ankaret

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3232-1
Rubrik: Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Bredbyn.


Tillbaka till toppen