Måndagen den 13 juni 2022

2022-06-16 10:04

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22NHU313-3
Rubrik: Följebrev Erbjudande om att nominera ledamöter till nationella subkommittén för Interreg Östersjöprogrammet 2021-2027

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22NHU313-2
Rubrik: Följebrev Erbjudande om att nominera ledamöter till nationella subkommittén för Interreg Östersjöprogrammet 2021-2027, svar senast 2022-06-30

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet i Sollefteå
DiarieNr: 22NHU27-3
Rubrik: Protokoll §§ 25-38 Samordningsförbundet i Sollefteå 2022-06-10

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22NHU322-2
Rubrik: Inbjudan att förlägga möten i Västernorrland under det svenska ordförandeskapet i EU.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22NHU322-1
Rubrik: Följebrev till inbjudan att förlägga möten i Västernorrland under det svenska ordförandeskapet i EU.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 22NHU24-4
Rubrik: Protokoll §§ 31-42 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2022-05-13

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet i Sollefteå
DiarieNr: 22REV6-3
Rubrik: Protokoll §§ 25-38 Samordningsförbundet i Sollefteå 2022-06-10

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 22REV3-4
Rubrik: Protokoll §§ 31-42 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2022-05-13

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Kramfors
DiarieNr: 22NHU26-3
Rubrik: Protokoll §§ 17-24 Samordningsförbundet Kramfors 2022-06-08 inklusive bilagor

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Härnösands kommun
DiarieNr: 21NHU202-53
Rubrik: Svar på remiss Regional kulturplan för Västernorrland 2023-2026

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet Kramfors
DiarieNr: 22REV5-3
Rubrik: Protokoll §§ 17-24 Samordningsförbundet Kramfors 2022-06-08 inklusive bilagor

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21RS14015-6
Rubrik: Regeringsbeslut Fastställande av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Enheten för transportinfrastruktur och planering
DiarieNr: 21RS14015-5
Rubrik: Följebrev Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen perioden 2022-2033, beslut om byggstarter 2022-2024, beslut om förberedelser byggstarter 2025-2027, fasts

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Naturvårdsverket
DiarieNr: 22NHU311-2
Rubrik: Påminnelse om anmälan till informationsträffen den 16 juni 20022 och nytt bidrag för organisering av vandringsleder

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS2396-5
Rubrik: Påminnelse om att rekvirera statsbidrag senast den 17 juni 2022 - öka antalet vårdplatser

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Brand och Säkerhet
DiarieNr: 22RS7096-2
Rubrik: Remiss Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för perioden 2022-2023, Räddningstjänsten Örnsköldsvik

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Brand och Säkerhet
DiarieNr: 22RS7096-1
Rubrik: Följebrev Remiss Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för perioden 2022-2023, Räddningstjänsten Örnsköldsvik, yttrande senast 2022-08-01


Tillbaka till toppen