Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 13 september 2021

2021-09-14 14:49

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
DiarieNr: 21NHU69-2
Rubrik: Protokoll §§ 1-16 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, 2021-02-05

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
DiarieNr: 21NHU69-3
Rubrik: Protokoll §§ 17-35 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, 2021-03-26

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
DiarieNr: 21NHU69-4
Rubrik: Protokoll §§ 36-44 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, 2021-05-25

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
DiarieNr: 21NHU69-5
Rubrik: Protokoll §§ 45-67 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, 2021-06-04

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
DiarieNr: 21NHU69-6
Rubrik: Protokoll §§ 68-86 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, 2021-08-27

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-47
Rubrik: Regeringsbeslut II 1 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post- och telestyrelsen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering - SBU
DiarieNr: 21HSN3013-1
Rubrik: Information om ny rapport från SBU och Socialstyrelsen om BUP heldygnsvård - Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård - Ett samverkansprojekt mellan SBU och Socialstyrelsen