Måndagen den 14 november 2022

2022-11-15 14:24

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Naturvårdsverket
DiarieNr: 22NHU311-9
Rubrik: Slutredovisning av bidrag för regional organisering av vandringsleder

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Naturvårdsverket
DiarieNr: 22NHU311-8
Rubrik: Följebrev Slutredovisning av bidrag för regional organisering av vandringsleder

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN4203-1
Rubrik: Förfrågan om underlag i samband med Socialstyrelsens regeringsuppdrag om tillgänglighet - vårdplatser 

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2706-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2706-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2694-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2929-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial Hälsocentralen Bredbyn

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2983-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, specialisttandvård Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4199-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4200-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN4203-2
Rubrik: Bilaga Regeringsbeslut - Förfrågan om underlag i samband med Socialstyrelsens regeringsuppdrag om tillgänglighet - vårdplatser

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN4203-3
Rubrik: Bilaga frågor 1-12 -Förfrågan om underlag i samband med Socialstyrelsens regeringsuppdrag om tillgänglighet - vårdplatser

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN4203-4
Rubrik: Bilaga frågor 13-18 - Förfrågan om underlag i samband med Socialstyrelsens regeringsuppdrag om tillgänglighet - vårdplatser

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4202-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019000

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 22RS12746-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K1335560-22 Förlust av mobiltelefon

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget
DiarieNr: 22RS11756-4
Rubrik: Påminnelse 2 om enkät om ert arbete med nationella minoriteters rättigheter 2022, svar senast 2022-11-18


Tillbaka till toppen